das-logoD.A.S. jogvédelmi biztosítását is megkötheti nálunk!

Vállalatunk a D.A.S. csoport magyarországi leányvállalatának szerződött partnereként kínálja a népszerű jogvédelmi biztosítást!

A D.A.S. jogvédelmi biztosítás a következő szolgáltatásokat nyújtja szerződött partnereinek:

a. A biztosított támogatása érdekeinek érvényesítésében kárrendezésre specializálódott szakemberekkel, a biztosító alkalmazásában álló jogászokkal, a biztosított által kiválasztott ügyvéddel.
A mai ember életének számos területét törvények, rendeletek és egyéb előírások szabályozzák. Ez a tény, valamint a növekvő gazdasági és szociális összefonódások egyre gyakrabban érintik a polgárok jogi érdekeit és jogaik megvédésére kényszerítik őket.
Az érdekeink hatékony képviselete azonban megfelelő információ és szaktudás nélkül esélytelen. A jogvédelmi szervezetek arra hivatottak, hogy az érintett területet kiválóan ismerő szakemberek és jogászok bevonásával támogassák ügyfeleiket a jogi érdekérvényesítés folyamatában.

b. A költségek teljes kockázatának viselése
Az igazságszolgáltatás anyagi vonzata az egyén számára rendszerint túl magas. Egy jogvita költségei jelentős anyagi terhet, sőt néha teljes pénzügyi ellehetetlenülést is jelenthetnek, például egy közlekedési baleset esetén, lakásbérleti szerződésből eredően, vagy ha a munkahely elvesztésének veszélye fenyeget. Ezekben az esetekben ill. a mindennapi élet számos további jogi bonyodalmában a jogvédelmi biztosítás a megállapodás szerinti biztosítási összegig első és másodfokon viseli:
• a biztosított által választott ügyvéd szokásos honoráriumát,
• a perindítás eljárási illetékét
• a bírósági és bírósági végrehajtói költségeket,
• a bíróság által megidézett tanúk és a bíróság által kirendelt szakértők igénybevételéért fizetendő költségtérítést,
• a perbeli ellenfél azon költségeit, melyeket a biztosított a bírósági döntés alapján köteles megtéríteni.

c. A biztosítottnak nyújtott jogi tanácsadás
Ha jogvita fenyeget ill. ha az már folyamatban van, jogi tanácsadással sok kellemetlenségnek lehet elejét venni. Egy értékes, szakszerű tanácsadói szolgálat az első, sőt néha a legcélszerűbb gyakorlati segítség lehet a biztosított számára.

A jogvédelmi biztosítás által nyújtott szolgáltatásokat magánszemély, vagy akár jogi személyiség is igénybe veheti!
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, keressen fel minket telefonon vagy emailben!